A közszolgálati munkavállalók helyzete

A jelenlegi szabályozás az alábbiak szerint rendelkezik:

 

  1. 11. Az érdekegyeztetés (170–172. §)

 

  1. § A kormánytisztviselői érdekegyeztetés
  2. A kormánytisztviselői érdekegyeztetés általános szabályait a Kit. a korábbi – Kttv. szerinti – szabályozásban meghatározottak szerint tárgyalja. A szakszervezet és a kormányzati igazgatási szerv, illetve érdekképviseleti szervezeteik kapcsolatrendszerét a kormánytisztviselők szociális és gazdasági érdekeinek védelme, továbbá a munkabéke fenntartása érdekében szabályozza a törvény. A szabályozás biztosítja a kormánytisztviselők részvételét a munkafeltételek alakításában és meghatározza a munkaügyi konfliktusok megelőzésére, feloldására irányuló eljárást.
  3. Továbbra is biztosítja az érdekképviseleti szervezetek alakításának jogát a gazdasági és társadalmi érdekeik előmozdítása, védelme érdekében, mindennemű megkülönböztetés nélkül, illetve az abba való belépés/távolmaradás jogát. Elismeri a kormánytisztviselőknek azt a jogát is, hogy az kormányzati igazgatási szervnél munkahelyi szakszervezetet hozzanak létre és működtessenek. A törvény garanciális szabályokat tartalmaz azért, hogy senkit se érjen hátrány szakszervezeti tagsága miatt. Deklarálja többek között a szakszervezethez való tartozása vagy szakszervezeti tevékenysége miatti kormányzati szolgálati jogviszonya megszüntetésének, a kormánytisztviselő más módon való megkülönböztetésének tilalmát.

 

  1. § A központi érdekegyeztetés

Továbbra is két fórumon zajlik a központi érdekegyeztetés; a Kormány, az országos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek, valamint a kormánytisztviselők és a köztisztviselők országos munkavállalói érdekképviseleti szervezeteinek tárgyalócsoportja részvételével a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórumon, továbbá az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban, amely egyben más jogállási törvények hatálya alá tartozó közszolgálatban dolgozók (például közalkalmazottak, rendvédelmi feladatot ellátó hivatásos állományú alkalmazottak) fóruma is.

 

  1. § A munkahelyi kormánytisztviselői érdekegyeztetés

A munkahelyi kormányzati szolgálati kérdések rendezésére szolgáló érdekegyeztetésben a kormányzati igazgatási szerv vezetője és a szakszervezet választott tisztségviselője vesz részt. A kormányzati igazgatási szerv vezetője az új szabályozás szerint is köteles kikérni a kormánytisztviselők munkavégzésére, munka- és pihenőidejére, jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe utalt szabályozásról a szakszervezet véleményét. A törvény további, konzultációval, tájékoztatással, javaslattétellel, képviselettel, szakszervezeti tisztségviselők védelmével, munkaidő kedvezményével összefüggésben is megállapít szabályokat, ezek a korábbi szabályoktól nem térnek el.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rövid magyarázata

Close