Segélyezés

T Á J É K O Z T A T Ó
a szakszervezeti segély igényléséről

A szakszervezeti segély igénylésének módja az alábbi:

1. Ki kell tölteni a segélykérő lapot. Temetési segélynél a kérelmező nevére szóló eredeti temetési számlák (virágszámla nem), míg szülési, illetve házasságkötési segélynél az anyakönyvi kivonat másolatban csatolandók.

Ahhoz, hogy a Bizottság tagjai a kérelmekről kellő körültekintéssel, a megfelelő információk birtokában tudjanak dönteni, szociális segély igénylésénél szükséges az alábbi dokumentumok becsatolása:

- aktuális bankszámla-kivonat a kérelmező (esetleg házastársa) anyagi helyzetéről,
- két hónapnál nem régebbi gyógyszerszámlák, igazolások,
- kórházi zárójelentés; egyéb, a kérelem indokoltságát alátámasztó dokumentum (közüzemi számlák stb.).
A segélyek folyósítása rendszerint átutalással történik, ezért kérjük, hogy a segélykérő lapon a bankszámlaszámot is szíveskedjenek feltüntetni. Ennek hiányában a megítélt segélyeket a kérelmező postai címére továbbítjuk.

2. Kérjük, hogy a segélyt kérelmezők a segélykérő lapot kitöltve, aláírva, a szükséges okmányok becsatolásával szíveskedjenek szervezeti egységük KMDSZ választmányi tagjának véleményezésével elláttatni, majd KMDSZ-tagságuk igazolása végett Nánási Zoltánnénak a szakszervezeti irodában (E ép. fsz. 7-es szoba) leadni. Nyugdíjas tagjaink a kérelmeiket szíveskedjenek a Nyugdíjas Bizottság irodájába (D ép. fsz. 28-as szoba) Becka Ferencné asszonyhoz eljuttatni.

3. A Segélyezési Bizottság havonta ülésezik.

4. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szociális segélyre leginkább rászorulók egy része nem folyamodik segítségért. Ezért kérjük, ha valaki a környezetében találkozik olyan rászorult szakszervezeti tag kollégával, akinek saját, vagy vele élő családtagjai körülményeiben kedvezőtlen változás történt, illetve nehezen él meg fizetéséből/nyugdíjából, arról szíveskedjék a Segélyezési Bizottság tagjait tájékoztatni.

Close